تعداد پایان نامه‌ها
تعداد مقالات
تعداد طرح های پژوهشی
H-index

ژورنال رسمی پژوهشکده

THE JOURNAL OF TEHRAN UNIVERSITY HEART CENTER

THE JOURNAL OF TEHRAN UNIVERSITY HEART CENTER

این نشریه یک مجله بین المللی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران با دسترسی آزاد “Open Access” است. مجوز انتشار نشریه در بهمن ماه سال 1384 دریافت و اولین شماره فصلنامه در سال 1386 به زبان انگلیسی منتشر شد. زمینه فعالیت این ژورنال پزشکی و پیراپزشکی در حوزه قلب و عروق بوده و  داوری در آن، Peer review و بصورتDouble-blind می باشد. این نشریه عضو کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. به منظور بررسی Plagiarism مقالات، "سامانه مشابهت یاب" مورد بررسی و استفاده قرار می گیرد.

مشاهده ژورنال

خدمات و محصولات

خطا در اجرای کوئری شماره 3335 !
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب